Surfer Paradise

תכנון ובניית קונספט עיצובי רשתי והטמעתו בכלל סניפי הרשת.
הרשת מתמחה ביבוא מותגי גלישה מובילים :בילבונג ,אוניל,קוויקסילבר.